neljapäev, 14. märts 2019

Tootmisnõupidamine

Millest räägime?
a) Koalitsiooni moodustamiset ja sellest, kes saab kultuurimistriks;
b) Kas tantsupidu on parem vaadata Kalevi staadioni murult, tribüünidelt või televiisorist?
c) Kas puhata suvel Pärnus või Vahemere ääres?
d) Mida veel annab parandada enne laupäevast ettetantsimist?
e) /…/ ?


Enesehinnang

Teadaolevalt hindab asjatundjate komisjon, kuhu kuuluvad liigijuht ning vähemalt üks sama liigi assistent, 23.03.2019 Tallinna S2 ja S4 rühmade tantsuoskusi. 
Hindamise kriteeriumid on järgmised:
Repertuaari esituse täpsus lähtuvalt tantsukirjeldusest ning liigijuhi esimese eelproovi tagasisidest (tagasiside on edastatud registri kaudu igale kollektiivile eraldi);
Rühma tehniline tase;
Rühma väljenduslikkus;
Rühma üldine lavakultuur, rahvarõivaste korrektsus ja nende kandmise oskus;
Kõigi hindamiskriteeriumite põhjal kokku antakse rühma esinemisele 10-palli süsteemis üks hinne. Peole pääsemise aluseks on kollektiivi poolt esitatud tantsude koondhinnetest lähtuvalt tekkinud pingerida. 
Ettetantsimisel saavutatud tulemusi antud tantsupeo protsessis muuta ei ole võimalik.
Viisin ülaltoodud kriteeriume arvestades läbi enesehinnangu. Tulemus on järgmine:
Repertuaari esitamise täpsus: Alati saab paremini, aga eeldan, et see, millest tants jutustab ehk sõnum, lugu, meeleolu ja emotsioonid¬ – kõik need asjad on tantsijatele teada. Tulemus: (8-9p);
Rühma tehniline tase: See on tundlik koht. Meie koosseisus tantsivad kahe erineva põlvkonna liikmed, sh emad ja tütred, mitu vanaisa. Paljud pole enam esimeses nooruses, teistel on tantsuharrastuse kogemust lünklikult. Oleme küll hoolega harjutanud, tõenäoliselt esindusrühmaks ei hakka, aga oma ealisi iseärasusi arvestades, tubli töö. Tulemus: (6-7p);
Rühma väljenduslikkus: Seda me oskame. Väärikus, kohusetunne, läbi pingutuse surutud naeratus. Kui seda esinemise krampi peal ei oleks, võiks mõelda, et me naudime oma etteastet. Tulemus (7-8p);
Rühma üldine lavakultuur, rahvarõivaste korrektsus ja nende kandmise oskus: Kuigi meil on kõigil pisut erinev arusaam ühtsest väljanägemisest, on meie rõivad autentsed ja komplekteeritud. Kuna kõik kannavad enda riideid (me teame nende väärtust), siis on ka suhtumine lugupidav ja hooliv. Lavakultuur on hea. Tulemus: (8-9p).
Kokku tulemus: (29-33p). Tegelikult, ei tohiks nii kriitiliselt suhtuda, mistõttu lisan 5-10% optimismi ja saan (30,5-36,3p). Kas sellest peole pääsemiseks piisab?
Tegemist on allakirjutanu subjektiivse hinnanguga, mis tegelikult ei kajasta Juhukse S2 ja S4 (Juhukse/Leigarid koondrühm) tegelikku taset. Seetõttu tuleks toodud enesehinnangut võtta pigem kui kriitilist ennustust, mitte tegelikkuse kajastamist.

Edu! Me tantsime need lood ära. Ja mitte nii sama ’ära’ vaid teeme seda täiega!