teisipäev, 3. mai 2011

Zeitgeist


Ajavaimu* mõju uurimine inimeste tegevusele erinevatel ajaperioodidel on olnud oluline, see on aidanud kujundada isikute alateadlikke käitumiseelistusi ja siduda neid paikkonnakultuurilise identiteediga.
Olukorras, kus sõbrapäev või volbriöö on populaarsemad kui mardipäev või kus enamusel kommetel ja tavadel on pigem kommerts kui sisuline tähendus, tundub ajavaimust identiteedi algete otsimine üsna loomulik ja vajalik tegevus olevat.
30.aprillil Nõmme Kultuurikeskuses toimunud kohtumisõhu Jaan Kaeraga oli hea näide sellest kuidas see käib. Teadaolevalt tuli möödunud sügise hakul kirjanik ja kirjastaja Hans Luik seenior välja ideega, viia Eesti tuntuim rahvatants kaerajaan aastaks 2011 Euroopasse ja õpetada võimalikult palju eurooplasi seda tantsima (vt. http://www.minueesti.ee/minueesti/deedbank/item?i=16). Kohtumisõhtul käsitleti Jaan Kaera elu ja loomingut. Tema loodud tantse aitasid lahi mõtestada ja esitasid oma ala asjatundjad ja asjaarmastajad. Hämmastav oli see, kuidas ühest suhteliselt lihtsast algupärandist võib sündida uus vorm, mis sisaldab nii kaasaegse kui ka rahvusliku tantsu vorme. Need, kellel ei õnnestunud seda sündmust kohapeal kaeda, võiks kuvandi loomiseks endale ette kujutada kaerajaani, mille vahesammud tehakse tango rütmis või mis sarnaneb hoopis estraadiga. Igatahes esitatud kaerajaani teemalised süidid purustasid kõik senised arusaamad lihtsakoelisest ja labasest tantsust. Sellise tantsu viimine Euroopasse on igati kiiduväärt ettevõtmine.
Kaerajaani mitmetahulist sisu aitavad mõista ka selle loo nime juurde käivad pärimused. Üks nendest räägib, et keegi külamees olla käinud kaemas, kuidas mõisas preilide pesu pestakse, aga jäänud seejuures vahele ja pandud laulu sisse. Eks naiste valge ihu(pesu) nägemine võis ju olla matsile midagi, mis aitas tal realiseerida osakese tema mina otsingutest. Võib vaid oletada, kas selle Jaani elu oli pärast seda vahejuhtumit keerulisem või lihtsam kui enne.
Ka meie puutume kokku sarnaste probleemidega. Tänast ajavaimu iseloomustab peamiselt tarbimiskultuuriga samastuv peavool, mis on universaalne ja sobib evimiseks igas multikultuurses keskkonnas. Indiviidi jaoks on küsimus pigem selles, et kuidas või kellena ennast määratleda sellises olukorras, kus tema soovide ja väärtuste hierarhia ei sõltu mitte tema sotsiaalsest või kultuurilisest päritolust, vaid on ettemääratud peavoolu suunamuutustega. Kui hakkad oma valikutes kahtlema, siis soovitan mõelda selle, mis juhtus Jaan Kaeraga ning ka sellele, kuidas teadmine temast ja tema tantsust on mõjutanud meie tänaseid valikuid.

Jõudu ja kordaminekuid.
Linnamees Andres Kaer

*) Ajavaim (saksa keeles Zeitgeist) on üldine kultuuriline, intellektuaalne, eetiline, vaimne või poliitiline kliima koos moraali ja moega mingis kultuuris mingil perioodil.