teisipäev, 28. veebruar 2017

Manifest kõigile rahvatantsijatele

Juhukse ei ole aastakümnete jooksul kaotanud tungi oma rahvatantsu järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast diskoööst ja võõraste rahvaste vallatutest puusanõksutustest veel kord aeg tuleb, mil "kõik rahvad meie kandis lausa löövad (rahva)tantsima" ja et "kord „Krissu“* koju jõuab oma rühmal õnne tooma".
Nüüd on see aeg käes.
Ennekuulmata tantsurühmade heitlus on iganenud tantsuõpetuse pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Maarjamaa lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki uskumatuid, kes väära tantsuõpetuse vaimus asuvad. Lääne poolt lähenevad moodsad marsid ja masurkad, et meite maa pärandusest omale osa nõuda ja kõigepealt just meie rahvustantsusid oma mõjude alla võtta. 
Sel saatuslikul tunnil on Juhukse vanametenõukogu kui rahvatantsijate ja nende toetajate esitaja, ühemeelsele otsusele jõudes ning Eesti rahvakultuuri edendajate hulgalisele toetuse ja ametiliste tantsuõpetajate ühemeelsele otsuse kohaselt ning toetades kõigi rahvatantsu rühmade enese määramise õiguse peale, tarvilikuks tunnistanud Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda:
EESTIMAA tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides, kuulutatakse tänasest peale ISESEISVAKS RAHVATANSULISEKS VABARIIGIKS.
Iseseisva Eesti Rahvatansulise vabariigi piiridesse kuuluvad: Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega - Saare-, Hiiu- ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas. Vabariigi piiride lõplik kindlaksmääramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahvahääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud.
Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks ametlikuks ja ettekantavateks tantsudeks Eesti ametiliste tantsuõpetajate poolt loodud rahvatantsud. Kõigi naabririikide ja rahvaste tantsude vastu tahab Eesti Rahvatantsuline vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada, ja loodab ühtlasi kindlaste, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse.
E e s t i ! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma tantsusid võid määrata ja juhtida! Asu looma oma tantse, kus kindel samm ja kehakeel valitseks, et olla vääriliseks liikmeks teiste tantsurahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa tantsude loomise pühas töös! Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks.
Su üle Jumal valvaku
Ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis tantsumaa!
Elagu iseseisev Rahvatansuline Eesti vabariik!

*) Krissu e. Kristiina Siig (sünd. Kapper) Juhukse esimene juhendaja