esmaspäev, 2. jaanuar 2017

S*****e nimekiri

Nii, nüüd on see siis lõpuks tehtud. Aastavahetus ei ole just selliste nimekirjade koostamiseks parim aeg. Kes oleks võinud seda arvata, et kui kõik paberile saab, tuleb see nimekiri nii pikk. Pisut kõhe hakkab, kas tõesti kõik see on olnud ja järgnev saab reaalsuseks.
Tegelikult algas kõik juba varem, täpsemalt ühel suvisel rahvakogunemisel väljaöeldud mõttest. Alguses toimus kõik suusõnaliste kokkulepete alusel. Hiljem läks asi enam-vähem klassikalise stsenaariumi järgi, kus üks asi viis teiseni. Oma tegevuse paremaks organiseerimiseks loodi isegi (vari)firma. Protsesside kiirendamiseks kasutati isiklikke tutvusi ja vahendajaid. Mitte harvad ei olnud juhused, kus kasutati ka muid veenmismeetodeid. Aastate jooksul oli ka neid, kellele „see“ ei meeldinud. Mõned tõid kõrvalejäämise ettekäändeks isiklikud põhjused või muud sisutud maailmavaatelised selgitused. Oli ka neid, keda hiljem on nähtud „teiste“ juures asjatamas. Vaatamata esinenud kasvuraskustele, on loodud liikumine kasvanud ja jõudu kogunud: tegevus on allutatud kindlale juhtimisstruktuurile, kujundatud on oma kindlad traditsioonid ja sümboolika. Liikmeskond on püsinud stabiilne. Aastate jooksul on olnud ka mitmeid märkimisväärseid edulugusid. Nii on kandideeritud edukalt kõikidel olulisematel siseriiklikel valimistel. Lisaks on olnud ka mitmeid olulisi välisotsi. Mis kõige olulisem – teised teavad meid ja suhtuvad respektiga.
Nüüd nimekirjast. Iga asi nimekirjas on nagu võti, mis avab ukse ühe konkreetse sündmuse juurde. Võimalik, et paljudele lugejatele jäävad need seosed esialgu arusaamatuks, aga eks äratundmine ongi siinkohal selle protsessi kõige magusam osa. Piiratud veebimahu tõttu avaldatakse nimekiri mitmes osas ning täieliku selguse saamiseks tuleks asjakohaseid täpsustusi küsida organisatsiooni kinnistel koosolekutel. 
Esimene osa nimekirjast avaldatakse juba lähiajal.
Head uut ja juubeli* aastat!
*) 2017. aastal möödub 10 aastat Juhukse loomisest ja 100 aastat Oktoobrirevolutsioonist